blog.odszukani

Ciekawe tematy to tylko tutaj!

Śmierć poza granicami naszego kraju?

międzynarodowy transport zmarłych

Nasi bliscy zmarli za granicą. Chcemy by byli pochowani w swoim kraju, czyli w Polsce. Trzeba ściągnąć zwłoki zmarłych tu gdzie jest ich miejsce, więc załatwić międzynarodowy transport zmarłych.
Najłatwiej będzie udać się do zakładu pogrzebowego.

Wiele zakładów pogrzebowych świadczy usługi w tym zakresie. Jedyne co wtedy jest potrzebne to wydać upoważnienie zakładowi, by wykonał tą usługę zgodnie z naszą wolą.
Można również zrobić to samemu.
Jednak tu jest sporo formalności do załatwienia, a nikt w tym ciężkim dla nas czasie niema zamiaru zmagać się dodatkowo z innymi zmartwieniami niż sama przykra sytuacja jaka się wydarzyła naszym bliskim.
Jeśli jednak zdecydujecie się zrobić to sami należy pamiętać o tym iż tylko rodzina w pierwszej linii pokrewieństwa może to zrobić. Czyli najbliżsi, małżonek, dzieci, czy rodzice.
Musimy udać się do starosty miasta, by ten wydał nam wniosek na transport zmarłych osób.
wniosku wypisujemy swoje dane imię, nazwisko, adres zameldowania, numer dokumentu którym się posługujemy, oraz takie same dane zmarłego.
Zaznaczamy też jakim transportem chcemy przewieść zwłoki.
Musimy udać się z aktem zgonu do tłumacza przysięgłego, by ten przetłumaczył dokument na nasz ojczysty język.
W akcie powinna być zawarta przyczyna zgony, jeśli śmierć spowodowana jest chorobą zakaźną możemy mieć problem z załatwieniem pozwolenia.
Wszystko to załatwimy za darmo i w ciągu poru dni.
Kiedy załatwimy już polskie formalności trzeba złożyć wniosek do konsula odpowiadającego za kraj w którym znajduje się nasz denat. Temu natomiast oprócz wniosku musimy dołączyć tez dokumenty które załatwiliśmy już w Polsce. Tutaj już ponosimy koszta wysokości ok. 200 zł.
Kiedy załatwimy formalności możemy przejść do zabezpieczenia zwłok. Je przewozi się w specjalnych trumnach, które są zaspawane i zapieczętowane przez specjalistyczne firmy.
Łatwiej jest kiedy mamy zamiar przewozić prochy. Urnę można przewozić w każdych warunkach transportowych, a trumnę samolotem i w dodatku musi być on specjalnie oznakowany, więc i tu trzeba przekazać akt zgonu i dokumenty potwierdzające poprawnie zabezpieczone zwłoki.